Steun Trompenburg Tuinen & Arboretum in 2020

 

Trompenburg Tuinen & Arboretum heeft uw steun hard nodig!

U kunt Trompenburg op de volgende manier steunen:

  • door Vriend te worden van Trompenburg Tuinen & Arboretum
  • door een (periodieke) gift,
  • door sponsoring
  • met schenkingen of legaten

Elke donatie, ongeacht de grootte, is welkom!

 

 

  • U bent in 2020 Vriend van Trompenburg Tuinen vanaf € 65,=

Vrienden van Trompenburg krijgen:
– 2 x per jaar een uitnodiging voor een exclusief evenement
– een vooraankondiging van de Trompenburg-markten
– tenminste 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief met daarin veel informatie over het reilen en zeilen van Trompenburg
– 10% korting op de cadeauartikelen uit onze winkel

IK WORD VRIEND

 

  • Een (periodieke) gift: elk bedrag is welkom!

Trompenburg Tuinen & Arboretum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status.
Dit houdt in dat het schenken of nalaten aan Trompenburg extra fiscale voordelen biedt.

Een gift is een periodieke gift als:
– de gift is vastgelegd
– er regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen worden overmaakt naar de culturele ANBI die in de schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
– deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
– deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar worden overmaakt naar dezelfde culturele ANBI. De gift stopt uiterlijk bij overlijden van de gever.
– de culturele ANBI levert geen tegenprestatie voor de gift

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de culturele ANBI?  De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die voor de meeste situaties geschikt zijn. U kunt deze formulieren gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. De formulieren zijn te vinden via http://www.belastingdienst.nl/giften

 

  • Sponsoring:

Ook bedrijven zijn van harte welkom om ons te steunen. Heeft u interesse? Trompenburg heeft altijd projecten die financiering behoeven, bijvoorbeeld tuingereedschap voor vrijwilligers, de lichtjesavond tijdens de Kerstmarkt, banken in het voedselbos en meer. Voor meer informatie: tuinen@trompenburg.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

  • Schenkingen en legaten

Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Daardoor zijn giften aan Trompenburg, tijdens uw leven of na uw overlijden, vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Indien u bedragen schenkt, kunnen deze schenkingen voor u in de inkomstenbelasting geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Dat betekent dat u meer kunt schenken, zonder dat het u uiteindelijk meer kost. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: tuinen@trompenburg.nl