De inhoud van www.trompenburg.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Trompenburg Tuinen & Arboretum tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Trompenburg Tuinen & Arboretum expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Alle foto’s zijn genomen door medewerkers van Trompenburg Tuinen & Arboretum. Bij geplaatste foto’s van externe fotografen wordt altijd de naam van de fotograaf. Mocht u denken aanspraak te kunnen maken op de copyright van foto’s, stuurt u dan een email naar tuinen@trompenburg.nl.